11. február 2016
BRATISLAVA

Vítajte na webstránke odborného seminára Projekty 21. storočia.
Téma seminára v roku 2016: Je riadenie projektov exaktnou vedou?

Registrácia účastníkov je ukončená, nakoľko počet prihlásených dosiahol kapacitu sály seminára

Odborný seminár sa bude konať ako regionálne podujatie (SK, CZ) vo štvrtok, 11.2.2016 na pôde Fakulty managementu UK v Bratislave, ktorá sa zároveň stala našim partnerom a spoluorganizátorom. Bližšie informácie o programe, prednášajúcich ako aj prihlasovaní a registrácií nájdete na tejto webstránke.

Súčasťou podujatia (v popoludňajších hodinách) bude aj zakladajúce stretnutie mladej sekcie nášho združenia - označované ako Young Crew - táto sekcia je platformou pre rozvoj znalostí a zručností nastupujúcej generácie slovenských projektových manažérov či už z akademického prostredia, štátnej správy alebo podnikovej praxe.

Snažili sme sa pre všetkých profesionálov a špecialistov v oblasti projektového riadenia pripraviť kvalitný a bohatý program. Sme presvedčení, že stráviť poldeň prezentáciami o aktuálnych trendoch a modeloch v oblasti riadenia projektov, IT služieb, agilného programovania, riadenia rizík, riadenia portfólia poskytne efektívny priestor pre praktický know-how transfer a vytvorí štartovaciu pozíciu pre všetky ďalšie podobné podujatia v budúcnosti.

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné stretnutie.

Silvia Drahošová
Spoločnosť pre projektové riadenie

Ján Papula
Fakulta managementu UK Bratislava

Tlačová správa Pozvánka

Mr.Shutstaff

Suspendisse potenti. Nam in lacus libero. Proin quis finibus quam, vitae consectetur ligula. Sed sit amet imperdiet nibh. Nullam a semper est. Etiam dignissim auctor dapibus. Curabitur et velit augue. Donec hendrerit pharetra lorem id rhoncus. Nam hendrerit odio in justo semper gravida. Aliquam mollis diam nec tincidunt pretium. Donec maximus nisl nulla.

Viac

Dokumenty na stiahnutie

V prípade, že máte záujem odprezentovať vaše skúsenosti a poznatky v oblasti projektového riadenia, prosíme Vás o spracovanie anotácie podľa priloženého vzoru. Preferujeme príspevky z praxe, novinky z výskumu ako aj inovatívne prístupy a riešenia.

Prihlásené anotácie posúdi programový výbor a rozhodne o zaradení do programu konferencie. O výsledku budú všetci záujemcovia uzrozumení.

Dôležité termíny

Jazyk konferencie a príspevkov:
Slovenský, český alebo anglický.

SPPR, o.z. tel: +421 915 711 745
Koceľova 9 e-mail: kormanak@centrum.sk
Bratislava www.sppr.sk
821 08 www.21centuryprojects.eu

Prihlasovanie na seminár:

Robert Kormaňák, E-mail: kormanak@centrum.sk, Tel.: +421 915 711 745, Skype: robert_kormanak

Informácie o seminári

Kde

Seminár sa bude konať v Bratislave, v sídle Fakulty managementu UK
na ul. Odbojárov 10.

Kedy

Seminár sa bude konať
vo štvrtok, 11. februára 2016
08:30 - 13:00.

Info a cena

Informácie pre prihlasovanie sú uvedené v samostatnom dokumente
na stiahnutie.

Hlavní Partneri

Partneri